Pociťujete v rameni nesnesitelnou bolest? Nemůžete rukou otočit ani se pořádně pohnout? Co je příčinou takové bolesti ramenního kloubu? Jak se nepříjemného stavu zbavit?

Bolestivý ramenní kloub se označuje také jako zmrzlé rameno a odborně bývá označován jako Syndrom bolestivého ramene. Jde o akutní stav, kdy jsou postiženy svaly, šlachy, vazy nebo kloubní pouzdro.

Co je příčinnou bolesti ramenního kloubu?

  • Záněty svalstva tzv. rotátorové manžety
  • Degenerativní postižení svalstva v oblasti ramenního kloubu
  • Bolest může souviset se špatným stavem krční páteře
  • Poranění, přetížení nebo promrznutí ramene

Společně s tím, jak se stav ramenního kloubu zhoršuje, pociťují pacienti čím dál více problém s pohybem, bolest se zvyšuje a rozvíjí se syndrom zmrzlého ramene.

Syndrom bolestivého ramene

Nebo také syndrom zmrzlého ramene se rozvíjí postupně. Pro syndrom bolestivého ramene je typické, že pacient má problém s běžným pohybem – obtížně zvedá ruku nahoru, když se chce například učesat.

Podle toho, v jakém stupni upažení pociťuje pacient bolest, rozlišují lékaři několik druhů syndromu bolestivého ramene

  • impingement syndrom – bolest přichází při upažení 60 – 120 stupňů, poškozeny jsou pravděpodobně šlachy rotátorové manžety
  • postižení akromioklavikulárního kloubu – bolest je pociťována až při konci upažení

Léčba bolesti ramenního kloubu

Pro léčbu bolesti ramenního kloubu je důležitá rehabilitace – pravidelné cvičení pod odborným dohledem, které je zaměřeno na postiženou oblast. Kloub bychom neměli přetěžovat, je důležité dodržovat klidový režim.

K potlačení bolesti je možné užívat analgetika, lékař může předepsat i antirevmatika. Pokud je bolest silná, je možné zařadit jako léčbu také magnoterapii nebo ultrazvuk, popřípadě analgetickou radioterapii.